top of page
Home / Privacybeleid

Privacybeleid

1.    ALGEMEEN

We hechten er grote waarde aan om je gegevens juist te beschermen en om je rechten te respecteren. In deze privacyverklaring informeren we je over hoe wij, in het kader van de activiteiten die we organiseren, jouw persoonsgegevens verzamelen en beheren.

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan werk van om die zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken, houden wij rekening met jouw wettelijke rechten.

 

2.    WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS?

Wij zijn Lauwereins Technics BV. Dit is ons ondernemersnummer: BE 0762.437.915

Je kunt ons bereiken via:

 

3.    WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JOU EN WAT DOEN WE ERMEE?

We verzamelen persoonlijke gegevens die jij ons geeft via webformulieren. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer je gebruik maakt van ons contactformulier. We verzamelen enkel de gegevens die we nodig hebben om je de meest optimale, persoonlijke service te kunnen bieden.

Daarnaast verzamelen we ook persoonlijke data die we verkrijgen doordat je gebruik maakt van de website. Dat is bijvoorbeeld je IP-adres, informatie over je browser, de webpagina waar je vandaan komt, pagina’s die je op onze site bezoekt en wanneer je die bezoekt. Ook kijken we met welk apparaat je surft.

4.    WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE GEGEVENS?

We gebruiken je gegevens om de juiste service te kunnen leveren en om die service ook te verbeteren. We gebruiken je persoonsgegevens ook om te communiceren met jou. Bijvoorbeeld om feedback te geven als je ons gecontacteerd hebt via een contactformulier of wanneer je gesolliciteerd hebt via onze website.

Als je je inschreef voor onze nieuwsbrief, gebruiken we je gegevens om je via e-mail op de hoogte te brengen van informatie die interessant lijkt voor jou.

 

5.    WIE HEEFT TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

Enkel Lauwereins Technics heeft toegang tot je gegevens en zal je gegevens nooit verkopen. We kunnen wel samenwerken met andere partijen, die daarvoor toegang nodig hebben tot (een deel van) je gegevens. Dat gebeurt enkel in opdracht van Lauwereins Technics en al die partijen moeten zich houden aan deze privacyverklaring en zullen je gegevens nooit voor andere doelen kunnen gebruiken dan hierin beschreven.

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te delen met bepaalde overheidsinstanties, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is van fraude.

Je persoonlijke gegevens worden enkel bewaard zolang nodig voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben.

 

6.    WAAR BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We slaan je gegevens op in verschillende databases waar we strenge veiligheidsmaatregelen hanteren. We bewaren je gegevens op Belgische servers. In sommige gevallen maken onze partners gebruik van Europese servers of zelfs uitzonderlijke van servers in landen buiten de Europese Unie. In dat geval zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft.

 

7.    VEILIGHEID VAN JE GEGEVENS

We bewaren je gegevens goed beveiligd en gecontroleerd. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen ook hetzelfde niveau van beveiliging. We doen er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie geven.

 

8.    JE RECHTEN ALS GEBRUIKER

Uiteraard blijf je zelf baas over je gegevens. Je mag ons dan ook helemaal gratis vragen:

  • Welke data we hebben over jou;

  • Wat de bedoeling is van een bepaalde verwerking;

  • Wie jouw persoonlijke data allemaal verwerkt.

Je hebt ook het recht om:

  • Een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen;

  • Een rechtzetting van onvolledige of foutieve data aan te vragen;

  • Een aanvraag in te dienen om jouw data te verwijderen;

  • Ons te vragen je persoonlijke data niet meer te verwerken (indien je een gegronde en legale reden hebt hiervoor).

Als je deze rechten wilt uitoefenen, zijn we verplicht je identiteit te controleren en zullen we een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart vragen. Iedere gebruiker heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

9.    HOE KAN JE ONS CONTACTEREN?

Heb je een vraag, klacht of wil je meer info over hoe we omgaan met je gegevens? Contacteer ons dan via onderstaande gegevens:

Lauwereins Technics BV
Serskampsteenweg 351, 9230 Wetteren
Tel. +32 (0)9 279 01 39
Mail: info@lauwereins-technics.be

 

10.    WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Omdat we onze service en dienstverlening regelmatig optimaliseren, zullen we deze privacyverklaring regelmatig bijwerken. Zo kan je hier steeds correct terugvinden hoe we met je gegevens omgaan. Het is dan ook aan te raden deze privacyverklaring regelmatig na te lezen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

bottom of page